Advokát - Autorizácia zmlúv advokátom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Advokát

O nás
JUDr. Marcel Jurko, PhD.

JUDr. Marcel Jurko, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 2001 až 2004 pôsobil ako manažér realitnej spoločnosti. V advokátskej kancelárii pracuje od roku 2004. V roku 2008 zložil advokátsku skúšku. V praxi sa zameriava na trestné právo, daňové právo a ústavné právo. V roku 2011 zložil dizertačnú skúšku v odbore obchodné a finančné právo. Od roku 2004 až doposiaľ vedie Bezplatnú právnu poradňu advokátskej kancelárie. Je členom Odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Je autorom viacerých odborných článkov a spoluautorom vysokoškolských skrípt. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií venovaných daňovému právu a finančnému právu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky