Ktoré zmluvy možno autorizovať - Autorizácia zmlúv advokátom

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ktoré zmluvy možno autorizovať

Autorizácia
Advokát môže autorizovať iba zmluvy predmetom ktorých je prevod nehnuteľností.

Nehnuteľnosťami rozumieme:

· byty
· nebytové priestory
· domy
· budovy
· garáže
· pozemky
· iné nehnuteľnosti (inžinierske stavby a pod.)

Medzi zmluvy, ktoré môže advokát autorizovať patria najmä:

- Zmluva o prevode vlastníctva bytu
- Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru
- Kúpna zmluva
- Darovacia zmluva
- Zámenná zmluva
- Iná zmluva predmetom ktorej je prevod vlastníctva k nehnuteľnosti
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky